Nya terminalen 

Vår närmaste partner Ahréns Åkeri AB har nyligen färdigställt Södertäljes nya logistikcenter i Moraberg. Terminalen är på ca 5000 m2 samt tillhörande kontorslokaler. Terminalen hanterar omlastning av gods, strippning och stuffning av containers samt flyggods.

Kontakta Ahréns Åkeri AB direkt för mer info.

- traffic@ahrensakeri.se
- 08-550 870 45
- www.ahrens-transport.se

Ahréns Åkeri AB - Alltid på väg i hela Europa!